KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cấp học Mầm non

Thứ sáu - 16/09/2022 09:59
Căn cứ hướng dẫn số 2602/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non và hướng dẫn số 2603/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2012 của Sở GDĐT Hà Nội về việc thực hiện qui chế chuyên môn năm học 2022 - 2023.
- Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022 phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với cấp học mầm non như sau
I. NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2022 – 2023 là năm học thực hiện giai đoạn giữa kỳ Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện Thanh Oai về phát triển GDMN giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 – 2025”; Xây dựng trường mầm non Xanh – An toàn – Hạnh phúc. Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị đồng bộ, hiện đại để thực hiện phổ cập cho trẻ em mẫu giáo; Nâng cao năng lực quản trị theo hướng tự chủ, xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường, đổi mới tổ chức hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh; Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.
Chủ đề năm học giai đoạn 2021 đến 2025 của cấp học Mầm non Hà Nội: Xây dựng trường Mầm non Xanh – An toàn - Hạnh phúc”. II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình
1.1. Phòng GDĐT tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu theo Nghị định số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính Phủ về chính sách hỗ trợ CBQL, GVNV trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/1/2022 thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên MN, TH, THCS ngành GDĐT Hà Nội giai đoạn 2021-2026.
Đảm bảo 100% GV trình độ trung cấp được đào tạo đạt chuẩn năm 2024.
1.2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền Hiệu trưởng các trường MN, chủ các CSGDMN ngoài công lập tự chủ quản lý về mặt chuyên môn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm
người đứng đầu và thực hiện công khai theo qui định, gắn với trách nhiệm giải trình trước xã hội, cơ quan quản lý, có sự tham gia của gia đình, nhà trường.
Các trường MN xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 05 năm, khẳng định thương hiệu chất lượng riêng khi tự giới thiệu, quảng bá truyền thông về GDMN nhà trường. Thay đổi tư duy quản lý, quản trị trường học phát huy vai trò Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên công tác làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện.
| Phân công rõ trách nhiệm theo tổ, khối, lớp và cá nhân, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chuyên đề...
1.3. Sử dụng và lưu trữ hệ thống hồ sơ sổ sách, văn bản đúng qui định, khoa học, tinh gọn, hiệu quả đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong cơ sở GDMN.
| Tăng cường sử dụng các phần mềm, từng bước chuyển đổi sang hồ sơ điện tử. Ứng dụng CNTT, lựa chọn, sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý (Lập kế hoạch, theo dõi chỉ đạo, quản lý bán trú, quản lý đồ dùng đồ chơi, quản lý đưa đón trẻ hàng ngày...) của các đơn vị có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định để nâng cao chất lượng quản lý điều hành hoạt động của nhà trường.
Tăng cường ứng dụng phương thức trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo. Đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn, nội dung sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng phương pháp GD tiên tiến, rèn luyện đạo đức nhà giáo cho đội ngũ CBQL GVNV, xây dựng trường lớp MN hạnh phúc.
1.4. Chỉ đạo 100% các trường MN thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 – 2025”, đánh giá bằng kết quả cụ thể. Thực hiện được 02 mô hình: Trường mầm non xanh; 01 Trường học điện tử; 01 Vườn rau VietGap; 20% trường có không gian sáng tạo; 15/26 trường có khu vui chơi phát triển vận động; Cha mẹ cùng cô chăm sóc giáo dục con... 100% các trường MN xây dựng tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc; 100% cơ sở GDMN duy trì hoạt động truyền thông tại trang thông tin điện tử, chuyên mục “Album hình ảnh đẹp” đăng các Video, hình ảnh đẹp của lớp, trường do giáo viên, cha mẹ trẻ thực hiện: Vườn trường xanh, lớp học đẹp, khoảnh khắc hạnh phúc, những hành vi đẹp, người tốt việc tốt....
1.5. Các trường MN, các CSGD ngoài công lập thực hiện các quy định của pháp luật, nhiệm vụ giáo dục mầm non và quy chế chuyên môn năm học 2022 2023. Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2025, 100% nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục hoạt động theo đúng quy định pháp luật, thực hiện chế độ đóng BHXH cho đội ngũ; Kiên quyết định chỉ các cơ sở GDMN, nhóm trẻ/lớp mẫu giáo độc lập không đảm bảo các điều kiện theo quy định.
2. Đầu tư nguồn lực xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo sớm so với Toàn quốc.
2.1. Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp. - Tổng số trường MN: 30, trong đó công lập 26, ngoài công lập 04. - Phấn đấu huy động 48% trẻ Nhà trẻ, 99,6% trẻ Mẫu giáo ra lớp.
- Tổng số nhóm, lớp: 573 (Công lập: 437, Tư thục: 136). Trong đó: Nhà trẻ 142 nhóm (công lập 87, tư thục 55);
| Mẫu giáo 431 lớp (công lập 350, tư thục 81). - Tổng số trẻ: 14.606 (Công lập: 12.106; Tư thục: 2.500)
Trong đó: Nhà trẻ 3.106 (công lập 2.039, tư thục 1067); Mẫu giáo 11.500 (công lập 10.067, tư thục 1.433). - Trẻ 5 tuổi: 3.928 đạt tỷ lệ 100% (Công lập 3629, Tư thục 299) - Bình quân số trẻ/lớp (công lập): Nhà trẻ 23,4; Mẫu giáo 28,8
*. Tiếp tục tham mưu để thành lập mới trường MN Thanh Thúy II, MN Cự Khê II, MN Thanh Cao II, nâng tổng số trường MN công lập: 29 trường.
2.2. Phòng GD&ĐT , Hiệu trưởng các trường MN tiếp tục tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở GDMN thiết kế tổng thể quy mô trường chuẩn quốc gia bằng hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT, đồng bộ điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị theo hướng hiện đại, tăng số phòng chức năng đáp ứng đổi mới hoạt động giáo dục, trẻ được hoạt động thể chất, nghệ thuật ...tại phòng chức năng (như phòng học bộ môn) phù hợp với điều kiện nhà trường; Tham mưu tư vấn thiết kế xây dựng, cải tạo trường mầm non phù hợp, hiệu quả về công năng sử dụng, có môi trường giáo dục sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện, đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, cây ăn quả, vườn rau, khu vui chơi thể chất. Đầu tư đảm bảo tiến độ theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn mức độ 2 và có khả năng đáp ứng dự báo phát triển dân số trẻ em trên địa bàn ít nhất 5 năm tiếp theo. Quan tâm nâng tỷ lệ trẻ nhà trẻ được vào MN Công lập.
100% các trường đã được xây dựng có kế hoạch cải tạo, thiết kế xây dựng không gian xanh, thoáng mát, đảm bảo có cây xanh bóng mát, vườn cây ăn quả, vườn rau, cây cảnh ...
Tham mưu xây dựng thành lập trường MN công lập tại khu đô thị Thanh Hà.
100% các trường MN quan tâm đến trang thiết bị đồ dùng phòng GD thể chất, Nghệ thuật.. đảm bảo trang thiết bị phù hợp với điều kiện nhà trường. Thực hiện sử dụng hiệu quả các phòng chức năng, xây dựng thời gian biểu và phân công CBQL, GV, NV phụ trách, tổ chức thực hiện, đảm bảo cho 100% trẻ được hoạt động ....
2.3. Các trường MN trong kế hoạch XD trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II trong năm học cần tích cực tham mưu phấn đấu đạt chỉ tiêu tiến độ kiểm định chất lượng giáo dục: MN Cao Dương II, Dân Hòa, Phương Trung II, Đỗ Động, Liên Châu gắn với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xây dựng môi trường thiên nhiên xanh, an toàn, thân thiện, đầu tư thiết bị đồ dùng đồ chơi hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn CSVC, trang thiết bị trường Chuẩn quốc gia mức độ 2.
| Chủ động rà soát trước 01 năm kế hoạch đánh giá ngoài đối với các trường công nhận lại, kịp thời tham mưu UBND huyện đầu tư mới hoặc chống xuống cấp cho các trường khi không đảm bảo điều kiện tại công nhận đạt chuẩn.
- Thực hiện đảm bảo sĩ số trẻ trên nhóm, lớp theo điều lệ trường mầm non.
2.4. Thực hiện duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện phổ cập cho trẻ em
mẫu giáo (Bộ GDĐT trình Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi; nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2022).
2.5. Rà soát thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người lao động, trẻ em con công nhân và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục địa bàn khu công nghiệp theo Nghị quyết được HĐND, UBND Thành phố ban hành. | 2.6. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ cho trẻ em và giáo viên theo quy định.
| Thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên phần mềm phổ cập, đảm bảo tính chính xác của số liệu, thời gian kiểm tra công nhận ở cấp cơ sở và đề nghị Thành phố kiểm tra công nhận theo quy định.
3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng quy định của Luật giáo dục 2019 và thực hiện đổi mới trong GDMN.
3.1. Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch 22 với mục tiêu đến 2024 có 100% giáo viên mầm non trong độ tuổi được cử đi đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo đạt chuẩn trình độ Cao đẳng sư phạm trở lên, kinh phí đào tạo (học phí đào tạo) do ngân sách nhà nước chi trả. Thực hiện tốt công tác truyền thông về tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ giáo viên, quán triệt cho giáo viên các quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện năng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở để giáo viên hiểu và thực hiện đúng quy định (Đặc biệt đối tượng giáo viên làm việc tại cơ sở GDMN ngoài công lập, hiện đang có tỷ lệ đạt chuẩn trình độ Cao đẳng chưa cao).
| 3.2. Phối hợp với phòng Nội vụ tiếp tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các cơ sở GDMN đi đầu trong đổi mới, truyền thông tại trang thông tin điện tử (Website), tại chuyên mục “Album hình ảnh đẹp của cơ sở GDMN.
3.3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Xây dựng văn hóa trường mầm non: Toàn cấp học tiếp tục thực hiện một số yêu cầu chung đối với đội ngũ: Về trang phục, đồng phục, biển tên theo vị trí việc làm, phong cách giao tiếp ứng xử văn hóa, hành vi của CBQL GVNV thân thiện, mẫu mực, là tấm gương để trẻ noi theo. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử theo quy định. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo lực học đường.
Môi trường MN xây dựng ít nhất từ 10 hành vi trở lên về giao tiếp ứng xử văn hóa của CB,GV,NV trong năm học.
Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non Thanh Oai Đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạotrong các trường MN.
3.4. Phòng GDĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (Có hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi) và lựa chọn bồi dưỡng giáo viên tham gia thi GVG cấp Thành phố.
| Tham gia tập huấn chuyên đề của Sở giáo dục và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các chuyên đề: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường; Giáo dục phát triển thể chất: Tập huấn giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện Tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ em 5-6 tuổi trong các cơ sở GDMN theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Phòng GD&ĐT chủ động xây dựng bồi dưỡng các chuyên đề: “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho CBQL GVNV Mầm non”; “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện trong trường Mầm non”; “Xây dựng trường, lớp Mầm non Hạnh phúc”; Nâng cao đạo đức nhà giáo và xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”; chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường Mầm non”; Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Steam, Reggio...
- Các trường có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển GDMN trong giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao chất lượng đại trà, xây dựng đội ngũ CBQL, GV giỏi, cốt cán tại các trường điểm, có khả năng lan tỏa chuyên môn nghiệp vụ tốt.
- Hướng dẫn khuyến khích CBQL, giáo viên tự học, cập nhật tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên tại cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (địa chỉ https://moet.gov.vn Chuyên mục GDĐT - Nhà giáo và CBQL giáo dục).
| 3.5, Hiệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng, đặc biệt là các CBQL mới bổ nhiệm có ý thức tự học, hoàn thiện nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu để hiểu và triển khai thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, hướng dẫn về chế độ chính sách, quy chế dân chủ, công tác tài chính, quản lý nhân sự, nuôi dưỡng.... Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên tự học, cập nhật tài liệu bồi dưỡng tại cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT, của Phòng GD&ĐT và mạng Internet.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tr. 4.1. Đm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho tr
- Các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở GDĐT, UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tại các xã, thị trấn trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh (dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác...) trên địa bàn, bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị, tập huấn quán triệt cho đội ngũ trong phòng chống dịch bệnh, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ/người chăm sóc trẻ (sau đây gọi là phụ huynh) đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Hiệu trưởng nhà trường, chủ nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, tự giám sát của cơ sở GDMN trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo quy định tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ:
+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn VSTP, an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ...
+ Xây dựng và công khai và thực hiện nghiêm bộ qui tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở GDMN.
+ Thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin.
+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa thể thao an toàn, lành mạnh, thân thiện phù hợp với lứa tuổi trẻ.
+ Công khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin.
+ Thực hiện các biện pháp giáo dục tích cực, thương yêu trẻ.
+ Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 45/2001/TT-BGDĐT ngày 31/12/2011 quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Kế hoạch “Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ”. Chú trọng công tác tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn trong cơ sở GDMN nhằm phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ; thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động tại cơ sở GDMN, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không để xảy ra bạo lực học đường trong các cơ sở GDMN.
+ Thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở GDMN. Tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh cá nhân, tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Bảo đảm 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe định kỳ từ 1 đến 2 lần/năm, đánh giá tình trạng dinh dưỡng | bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới.
+ Thực hiện các biện pháp tuyên truyền phối hợp với cha mẹ trẻ thực hiện phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ.
4.2. Quản lý chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ
- Các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của Chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Sở GDĐT, UBND huyện về vệ sinh ATTP, chịu trách nhiệm trước cha mẹ trẻ và cơ quan quản lý nhà nước về việc ký hợp đồng cung ứng. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn tại cơ sở GDMN đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo đảm cân đối, hợp lý về dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với cá nhân trẻ. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong cơ sở GDMN. Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, nâng mức tiền ăn của trẻ từ 22.000đ/trẻ/ngày trở lên.
- Phấn đấu 100% bếp ăn đủ điều kiện, thực hiện qui định vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm tốt, rõ trách nhiệm giải trình về chất lượng thực phẩm. Khuyến khích sự tham gia của cha mẹ trẻ trong việc giám sát quy trình tổ chức ăn và chất lượng bữa ăn cho trẻ tại cơ sở GDMN. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhân viên
nuôi dưỡng, cho mẹ trẻ để thực hiện các biện pháp can thiệp trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi, béo phì.
- Phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDMN với gia đình và cộng đồng để chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất. Tăng cường các hoạt động vệ sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, đẩy mạnh giáo dục trẻ kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân ( Có lch VS cụ thể), tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm 100% trẻ em đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới. Thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ. Cán bộ Y tế nhà trường cần thực hiện tố nhiệm vụ theo phân công, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác y tế trường học.
- Khuyến khích các cơ sở GDMN cải tiến, đổi mới hình thức truyền thông quảng bá bằng hình ảnh cho cha mẹ trẻ và cộng đồng biết về thực đơn ăn bán trú, các điều kiện, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ... tại bảng thông tin tuyên truyền và Website của cơ sở GDMN, qua Zalo các nhóm lớp.
- 100% các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp GD thể lực cho trẻ tại các trường MN theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
4.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN
| - Thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trường Mầm non Xanh - An toàn - Hạnh phúc” gắn với thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức hội thảo/tọa đàm, tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá kết quả, sơ kết 2 năm thực hiện chủ đề, chuyên đề vào cuối năm học.
- Thực hiện quan điểm của Bộ GDĐT, giao quyền chủ động cho cơ sở GDMN trong việc áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng trường, quy định của pháp luật. Ban giám hiệu các nhà trường lựa chọn, bổ sung những nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của các nhà trường để phát triển chương trình giáo dục nhà trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các đ/c cán bộ quản lý cần thay đổi tư duy tránh bảo thủ, áp đặt, nhằm phát huy sáng tạo, đổi mới của giáo
viên, tạo hứng thú cho trẻ học tập chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp Một..
- Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục phát huy thế mạnh của trường theo đặc thù của từng địa phương, thống nhất chú trọng dạy trẻ mầm non có những tố chất căn bản: khỏe mạnh, tự lập, tự tin, có ngôn ngữ giao tiếp lễ giáo mạch lạc, có hành vi thói quen văn minh. Triển khai thực hiện giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho trẻ em 5-6 tuổi theo Kế hoạch của Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UNBD huyện.
Ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam, Reggio ...tăng cường cho trẻ thực hành trải nghiệm dã ngoại ...
- 100% các cơ sở GDMN tiếp tục xây dựng và khai thác hiệu quả kho tài liệu, học liệu, các Video trực tuyến dùng chung giữa cơ sở GDMN công lập và ngoài công lập phối hợp với phụ huynh thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm
OK
sóc, giáo dục trẻ em, ứng dụng các phương tiện, kĩ thuật, công nghệ để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng tương tác với phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”.
- Các trường MN căn cứ yêu cầu, kế hoạch năm học, thực tiễn các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em để đầu tư trang bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, thực hiện tốt việc quản lý, lựa chọn, sử dụng đồ chơi, tài liệu, học liệu quy định tại Thông tư số 47/2020/TT BGDĐT ngày 31/12/2020, Thông tư số 30/2001/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 và các quy định khác của Bộ GDĐT.
- Hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện cho trẻ Mẫu giáo làm quen tiếng Anh ở các cơ sở có đủ điều kiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng tốt nhu cầu của trẻ em và gia đình trẻ, phù hợp với điều kiện của địa phương.
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai được sự phối hợp, giao lưu, kiến tập, hỗ trợ chuyên môn giữa quận và huyện trong cụm 3 bao gồm: Quận Cầu giấy; Hà Đông; Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Huyện Đông Anh; Quốc Oai; Mỹ Đức; Ứng Hòa, Chương Mỹ.
*. Kiến tập trường điểm cấp huyện (Dự kiến)
+ Trường điểm xây dựng trường học hạnh phúc: Thanh Cao, Mỹ Hưng.
+ Trường điểm XD môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm: Tam Hưng A (Điểm trường khu Hung Giáo), Kim An ( điểm trường trung tâm).
+ Trường điểm công tác quản lý nuôi dưỡng: Tam Hưng B, Kim Bài
+ Trường điểm ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến: Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng A, Dân Hòa.
+ Trường điểm giáo dục phát triển thể chất: Cự Khê, Hồng Dương, Thanh Cao. + Trường điểm chương trình “Tôi yêu Việt Nam”: Kim Thư, Cao Viên.
5. Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường truyền thông về Giáo dục mầm non.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, triển khai quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN (Nghị định 105; Nghị định 103...). Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; tôn vinh các tấm gương điển hình, tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển GDMN của nhà trường, của Huyện.
- Khai thác các nền tảng công nghệ để truyền thông nâng cao về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ đối với CBQL, GV, NV. Đẩy mạnh phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng về chế độ dinh dưỡng, vận động hợp lý để phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và phòng chống dịch bệnh.
- 100% các trường MN, nhóm lớp MN độc lập có trang thông tin điện tử, bảng tin, chuyên mục Album hình ảnh đẹp, đặc biệt các cơ sở công lập đẩy mạnh đổi mới hình thức truyền thông giới thiệu quảng cáo về nhà trường, điều kiện và các hoạt động, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ...
Phòng GD&ĐT đề nghị các trường MN xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2022 – 2023, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo qui định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về phòng GD&ĐT (qua tổ MN) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận: - Sở GD&ĐT (Để b/cáo); - Trường MN (Để t/hiện); - Lưu VT, MN (Tuyến, 03).
KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Bùi Thị Thu Hiền
LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Cấp học mầm non huyện Thanh Oai - Năm học 2022- 2023
THÁNG 8/2022: -
- Xây dựng Dự thảo các văn bản chỉ đạo năm học 2022- 2023:
- Tổng kết nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cấp học MN.
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Lịch trình hoạt động chuyên môn; Hướng dẫn thực hiện qui chế chuyên môn; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năm học 2022 – 2023.
- Họp giao ban BGH các trường MN, các chủ CSGD ngoài công lập. Chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện đón trẻ tựu trường và khai giảng năm học mới năm học 2022 - 2023.
- Phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho 100% CBQL GVNV.
- Chỉ đạo các nhà trường đảm bảo ATTP, phòng chống dịch bệnh trong tổ chức ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn huyện năm học 2022 – 2023.
- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề: “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp”; “Xây dựng trường học hạnh phúc” và “Rèn luyện đạo đức nhà giáo” cho CBQL GVNV các trường MN.
- Tổng hợp đề xuất khen thưởng gương người tốt việc tốt và bài viết về gương người tốt việc tốt.
- Chỉ đạo 100% các trường MN tham gia bày cỗ trung thu chương trình “Đêm hội trăng rằm của Thành phố đặt tại huyện Thanh Oai.
- Triển khai thực hiện Thông tư 30/BGDĐT và Thông tư 47/BGDĐT.
THÁNG 9/2022:

- Chỉ đạo các nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2022.
- Triển khai quán triệt một số văn bản qui phạm pháp luật về GDMN và thực hiện QCDCCS tại các cơ sở GDMN.
- Duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học với các trường mầm non. - Quán triệt công tác thu – chi đầu năm học.
- Kiến tập chuyên đề giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời tại trường MN Hoa Anh Đào Nhỏ.
- Bồi dưỡng tổ chức nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. - Kiến tập ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến tại trường MN Dân Hòa. - Kiểm tra, rà soát số liệu điều tra đầu vào phổ cập năm 2022.
- Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức công chức viên chức năm học 2022- 2023.
- Dự kiến tập quản lý nuôi dưỡng - vệ sinh ATTP cấp Thành phố tại trường MN Tâm Hội B huyện Đan Phượng.
- Tổng hợp thống kê, báo cáo đầu năm học.
- Chỉ đạo các trường điểm về xây dựng các chuyên đề trong năm học.
| - Kiến tập quản lý nuôi dưỡng - vệ sinh ATTP cấp huyện tại trường MN Tam Hung B.
- Tiếp thu thực hiện tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ 5 – 6 tuổi.
- Hướng dẫn và đăng ký thi đua năm học 2022 – 2023 và tổng hợp đăng ký danh hiệu TĐ năm học 2022 2023.
THÁNG 10/2022:
- Kiểm tra công tác thu chi đầu năm học.

- Dự kiến tập quản lý nuôi dưỡng - vệ sinh ATTP cấp Thành phố tại trường MN Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân.
- Dự kiến tập phát triển Chương trình giáo dục nhà trường và ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường Mầm non 20/20 quận Hoàn Kiếm; kiến tập phòng chống tai nạn thương tích tại trường Mầm non Tương Mai quận Hoàng Mai.
- Dự tập huấn công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong các cơ sở GDMN do Sở GDĐT tổ chức.
- Rà soát tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022. - Kiến tập quản lý nuôi dưỡng - vệ sinh ATTP cấp huyện tại trường MN Kim Bài.
- Tập hợp thống kê, báo cáo số liệu GDMN, Hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2022;
- Dự kiến tập bồi dưỡng chuyên đề cấp thành phố.
- Phối hợp với phòng Y tế, TT y tế kiểm tra liên ngành giám sát công tác Y tế TGI học đường và an toàn thực phẩm các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. | - Hướng dẫn tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp | huyện năm học 2022 - 2023.
- Kiến tập chuyên đề “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm tại trường MN Tam Hưng A (Điểm trường khu Hung giáo); MN Kim An (điểm trường trung tâm).
- Hội thảo (hoặc kiến tập) chia sẻ về ứng dụng PPGD tiến tiến trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ trong trường Mầm non.
- Bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật cho CBQL, GV” các trường MN.
THÁNG 11/2022:
- Thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học 201
2 – 2023.

- Đôn đốc kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn quốc gia 2022: MN Phương Trung 2, Cao Dương 2, Liên Châu, Dân Hòa.
- Lễ tuyên dương khen thưởng ngành GD&ĐT; Kỷ niệm ngày 20/11.
- Kiểm tra việc thực hiện Qui chế chuyên môn; Kiểm tra chuyên đề chăm sóc nuôi dưỡng các trường MN; Kiểm tra hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập.
| - Tiếp thu tập huấn công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi .
- Dự kiến tập phát triển Chương trình giáo dục nhà trường và đổi mới lĩnh vực Giáo dục thể chất tại trường Mầm non Mai Dịch quận Cầu Giấy; chuyên đề giáo dục An toàn giao thông “Tôi yêu Việt Nam” tại trường MN Bình Minh Quận Tây Hồ
- Tổ chức kiến tập chuyên đề:
+ Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường và đổi mới lĩnh vực Giáo dục thể chất tại trường Mầm non Thanh Cao, MN Hồng Dương, MN Cự Khê.
| + Giáo dục An toàn giao thông “Tôi yêu Việt Nam” tại trường MN Cao Viên, MN Kim Thư.
- Hội thảo tọa đàm, gặp mặt CLBQL năm học 2012 – 2023.
THÁNG 12/2022:

- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn các CSGDMN. Hoàn thành chỉ tiêu kiểm định chất lượng, CQG MN Phương Trung 2 năm 2022.
- Tập hợp báo cáo, hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
- Tiếp thu tập huấn sử dụng tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội” dùng cho trẻ em 5-6 tuổi.
- Kiểm tra hoạt động các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo kế hoạch.
- Rà soát các trường đăng ký xây dựng chuẩn Quốc gia năm 2023 đề xuất Sở GD&ĐT tư vấn.
- Tổ chức thi GVG cấp huyện.
T
HÁNG 01/2013:
- Kiểm tra công tác quản lý và thực hiện QCDC trong nhà trường. - Sơ kết học kỳ I năm học 2022 - 2023. - Dự hội thảo câu lạc bộ các tập thể xuất sắc Thành phố (dự kiến). - Nghỉ Tết Âm lịch. - Kiểm tra hoạt động các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. THÁNG 02/2023:

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và ổn định nề nếp sau nghỉ tết nguyên đán các trường Mầm non. | - Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học tại các cơ sở GDMN; Kiểm tra chấm điểm chuyên đề “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”.
- Gửi danh sách cơ sở GDMN độc lập tư thục được cấp phép thành lập về Sở GDĐT và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của phòng GDĐT.
- Bồi dưỡng giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp Thành phố. THÁNG 3/2023:
- Tổ chức hội thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố.
- Kiểm tra tư vấn xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia; kiểm định chất lượng , công nhận trường chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học. - Kiểm tra thực hiện KH phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025 các nhà trường.
THÁNG 4/2023:
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo kết quả xây dựng trường học hạnh phúc các trường mầm non.
- Kiểm tra công tác phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN. - Chỉ đạo các trường viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường. - Chỉ đạo các trường đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV mầm non. - Rà soát kiểm tra các đơn vị đăng ký Tập thể xuất sắc. - Triển khai công tác thu và chấm sáng kiến kinh nghiệm.
- Rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025 THÁNG 5/2023:
- Kiểm tra thực hiện chuyên môn các trường MN. - Chấm điểm thi đua các trường MN năm học 2022- 2023
- Tập hợp báo cáo, thống kê cuối năm học 2022 2023, hoàn thành báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua gửi Sở GD&ĐT.
- Theo dõi tổ chức bế giảng, kết thúc năm học. - Chỉ đạo tổng kết năm học 2022 2023 các trường MN, các CSGD ngoài công lập. - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 – 2024. - Hướng dẫn hoạt động hè 2023; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2023.
- Bình xét thi đua các trường mầm non cuối năm học.
 T
HÁNG 6/2023:

- Tổng hợp bình xét thi đua các trường MN năm học 2022 – 2023.
- Kiểm tra tổ chức hoạt động hè các trường mầm non.
THÁNG 7+ THÁNG 8/2023:

- Kiểm tra hoạt động hè, công tác tuyển sinh của các trường mầm non. - Bồi dưỡng hè 2023 và theo dõi việc tổ chức bồi dưỡng hè của các trường. - Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị năm học mới .
- Xây dựng văn bản, tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022- 2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 /.
----
--
---------
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây